วันนี้(3ส.ค.53) ที่โรงเรียนบ้านราโมงอ.เบตง จ.ยะลา นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการอิสลามศึกษา ประจำปี 2553 เพื่อให้ผู้เรียนในโรงเรียนของรัฐ ได้เรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา อ่านต่อ…

นายทวัฒน์ จุลเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมง พร้อมด้วย นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมครูอนุบาลและผู้ปกครอง พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในอำเภอเบตงในโครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ อ่านต่อ…

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านราโมงนำโดยท่าน ผอ.ทวัฒน์ จุลเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมง จัดกิจกรรมการประชุมและพบปะผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล อ่านต่อ…

นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 3 ได้มาตรวจติดตามและมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านราโมง ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2553 โดยมีท่าน ผอ.ทวัฒน์ จุลเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมงพร้อมด้วย นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาร่วมต้อนรับและรับการนิเทศติดตามงานในครั้งนี้

เช้าวันนี้(3 พ.ค. 53) คณะกรรมการการเลือกตั้งนักเรียน(กกต.นร.)โรงเีรียนบ้านราโมง จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคารศูนย์อิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านราโมง และทำการนับคะแนนในช่วงบ่าย บรรยากาศการนับคะแนนเป็นไปอย่างคึกคัก อ่านต่อ…

ตามที่โรงเรียนบ้านราโมงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอิสลามศึกษาตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา แบบจ้างรายเดือน ตามที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 3 เพื่อสรรหาวิทยากรอิสลามศึกษา รายเดือนเพิ่มจำนวน 2 ตำแหน่ง อ่านต่อ…

โรงเรียนบ้านราโมง เปิดรับสมัครครูอิสลามศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนอิสลามศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้มในสถานศึกษา คณสมบัติ เพศหญิง จบการศึกษาปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษา มีภูมิลำเนาอยู่เขตบริการของโรงเรียน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบหลักเกณฑ์และรับใบสมัครได้ที่ โรงเีรียนบ้านราโมง โทรศัพท์ 073-287045 เวลาราชการ และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2553

ณ ที่ตรงนี้ คุณจะได้พบกับมิติใหม่แห่งสังคมการเรียนรู้ที่ดำเนินควบคู่คุธรรมภายใต้สโลแกน สุขภาพดี ปัญญาดี มีคุณธรรม

หมวดหมู่

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.